top of page

CONTACT US

Pink Sugar

Hair & Eyelash / Nail Studio Flamingo

3A Neil Road
S 088805
Hair: +65 8726 2116
Eyelash & Nail: +65 9049 2140

TANJONG PAGAR

IMG_1989.jpg
FullSizeRender.jpg

Maxwell MRT Station

1 min walk

Hair & Eyelash Studio Flamingo

55 Tiong Bahru Road
S 160055
Hair: +65 8332 6617
Eyelash: +65 9145 7889

TIONG BAHRU

TB Eye.jpg

Havelock MRT Station

IMG_2045.jpg

Hair Studio Flamingo

163A Telok Ayer Street
S 068616
Hair: +65 8186 0911

TELOK AYER

S__177545224.jpg
IMG_1859.jpg

Telok Ayer MRT Station

3 mins walk

5 mins walk

bottom of page